1. Chương trình IB là gì?

Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) là hệ chương trình học toàn diện 2 năm dành cho học sinh bậc phổ thông từ 16 đến 19 tuổi. Chương trình IB được đánh giá rất cao từ các trường đại học nổi tiếng và danh giá trên toàn cầu chính bởi sự dung hòa mang tính khoa học để thực hiện chương trình giáo dục quốc gia, qua đó cho phép học sinh được phát triển khả năng tư duy với chương trình giáo dục của quốc gia thông qua một chương tình quốc tế thực sự và được công nhận trên toàn thế giới.

 

  1. Chương trình IB mang lại điều gì cho học sinh?

Chương trình IB truyền tải kiến thức tư duy sâu rộng; trang bị toàn diện cho học sinh các kỹ năng về thể chất, trí tuệ, các giá trị nhân văn và đạo đức; sự đa dạng vượt trội về các môn học truyền thống; học sinh được học ít nhất từ hai ngôn ngữ; học sinh có cơ hội được tự mình khám phá các vấn đề mang tính chất toàn cầu cũng như phản ánh được bản chất kiến thức thông qua tính chuyên biệt chỉ có ở chương trình IB.

 

Sau khi tốt nghiệp chương trình Tú tài Quốc tế, học sinh sẽ có đầy đủ hành trang tự tin bước tiếp vào con đường đại học.