Chương trình Cambridge cấp trung học cơ sở

Chương trình Cambridge bậc trung học cơ sở dành cho các bạn học sinh từ 11 – 14 tuổi. Nó cho phép các trường có sự linh hoạt trong việc phát triến kĩ năng và thấu hiểu tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai, toán học, khoa học, Cambridge perspectives và môn công nghệ thông tin cho người mới bắt đầu.

 

Chương trình này cũng cho phép các trường học có sự linh hoạt trong việc chọn chương trình học cho phù hợp với nhu cầu của học sinh. Khung chương trình cho mỗi bộ môn – tiếng Anh, tiếng Anh là ngôn ngữ hai, toán học và khoa học cung cấp rõ rang cấu trúc bài giảng. Rất nhiều trường học dùng cách đánh giá tổng hợp để kiểm soát quá trình học tập của học sinh.

 

Mỗi khung chương trình được thiết kế để lôi cuốn học sinh luôn chủ động và sáng tạo trong suốt quá trình học.

 

Chương trình Cambridge trung học cơ sở có sử dụng hai phương pháp đánh giá:

  • Bài kiểm tra cả quá trình – Progress Check Tests (sử dụng tại trường học): Đánh giá kiến thức, kĩ năng và hiểu bài của môn tiếng Anh, toán và khoa học.
  • Điểm kiểm tra – Checkpoint (được giám khảo của Cambridge chấm): Thường có hai lần chấm một năm, và giám khảo sẽ đưa ra những đánh giá sâu về mặt mạnh và yếu của học sinh trên từng môn học.