Tin tức chung

IB và A level

IB và A level
Thấu hiểu sự phân vân của phụ huynh lựa chọn A level hay IB cho các bạn học sinh sau khi hết lớp 10 hay xong IGSCE thì Master A Education (MAE) có làm một bản so sánh nhỏ giữa hai chương trình. ...

CIE - IGCSE - Science Coordinated 0654 - Physics - Light

CIE - IGCSE - Science Coordinated 0654 - Physics - Light
Các bạn học sinh IGCSE ơi, Để giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn với IGCSE physics thì MAE đã phân loại đề của các năm trước trọng tâm theo từng chủ điểm. Hôm nay, MAE gửi các bạn chủ điểm đầu tiên với LIGHT...