Tin tức

Bảo Khuê, cô gái với 6/7 chương trình IB Maths, Chemistry Higher Level

Bảo Khuê, cô gái với 6/7 chương trình IB Maths, Chemistry Higher Level
Chúc mừng Bảo Khuê, cựu học sinh của BIS Hanoi. Hiện tại, bạn đã là sinh viên năm nhất của University of Melbourne khóa 2019. Cô gái bé nhỏ đã đạt thành tích 6/7 cho hai môn toán và hóa học mức khó (higher level) của chương trình IB ( International Baccalaureate). Ngoài ra,...

Hương Thảo cô gái của 5 ngôn ngữ

Hương Thảo cô gái của 5 ngôn ngữ
Chúc mừng, chúc mừng MAE tutors rất vui khi được chúc mừng bạn Hương Thảo, cô gái của 5 ngôn ngữ, đạt 7/7 IB language A&B và điểm toán của bạn cũng thực sự làm cô Hồng rất khâm phục bạn nhỏ. Gặp Hương Thảo sau kì thi mùa hè với...