• Trở thành trung tâm đào tạo kiến thức theo chuẩn chương trình Quốc tế bao gồm Cambridge và IB của các môn học thiết yếu bao gồm Toán, Khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học), chú trọng chất lượng đào tạo và môi trường học tập tiên tiến

 

  • Duy trì và phát triển các yếu tố tạo nên thương hiệu của riêng Trung tâm bao gồm môi trường học tập trí thức ngoài giờ chất lượng, thân thiện, hiện đại và an toàn – nơi mà các bậc Phụ huynh hoàn toàn tin tưởng gửi gắm con em mình, chất lượng đào tạo trải rộng các hệ/bậc giáo dục theo chuẩn Quốc tế, năng lực cạnh tranh, thành tích khoa bảng cùng danh tiếng của cựu học sinh và đội ngũ giáo viên

 

  • Mở rộng và phát triển thêm nhiều môn học ngoài các môn học mang tính chủ chốt của Trung tâm để Trung tâm phát huy toàn diện được các thế mạnh, tiềm năng, tận dụng cơ hội và mang đến cho Quý Phụ huynh và học sinh nhiều sự lựa chọn đa dạng.

 

  • Động lực phát triển của MasterA Education nằm ở tính hấp dẫn của Trung tâm về hệ thống môn học và chương trình học, chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, tâm huyết và năng lực của đội ngũ giảng viên