Chương trình Cambridge - Trung học cơ sở

 

Chương trình Cambridge bậc Trung học cơ sở cung cấp một khung chương trình linh hoạt có thể phù hợp với nhiều đối tượng. Mỗi môn học được thiết kế khung giảng dạy dễ hiểu gồm tiếng Anh, tiếng Anh là ngôn ngữ hai, toán học và khoa học.

 

Mỗi khung môn học được thiết kế để phát huy tính chủ động và sáng tạo trong quá trình học.

 

Môn toán

 

Môn toán gồm 6 nội dung chính: số học, đại số, hình học, đo lường, thu thập số liệu và giải bài. 5 nội dung đầu nhằm củng cố cho nội dung cuối – giải bài – giải quyết vấn đề môn yêu cầu áp dụng nhiều kĩ năng toán vào thực tế. Kĩ năng làm toán nhẩm là một phần vô cùng quan trọng trong môn số học. Chương trình học cũng tập trung vào định lý, mô hình, hệ thống, hàm số và mối quan hệ để mà người học áp dụng kiến thức toán và phát triển niềm đam mê với môn học.

 

Môn khoa học

 

Khung chương trình sẽ gồm 4 nội dung chính: kiến thức khoa học chung, sinh học, hóa học và vật lý. Môn khoa học chung sẽ học về ý tưởng, đánh giá khoa học lên kế hoạch nghiên cứu cho bài học, ghi chép và thu thập dữ liệu. Đây là môn học nền tảng cho ba môn lý, hóa, sinh học những môn sẽ giúp tạo dựng sự tự tin và thích thu với kiến thức khoa học. Nhận thức về môi trường và lịch sử khoa học là một phần của chương trình.