Foundation - Maths

Foundation - Maths

Liên hệ

Các khóa học môn toán lớp 6 – 9 chương trình Cambridge, CIE

 

Khai giảng: 16/ 07/ 2019

 

Mỗi khóa học sẽ được chia thành 20 - 25 buổi học.

 

Giáo viên: Cô Hồng, 8 năm giảng dạy chương trình Cambridge KS3, IGCSE, A level và IB DP tại BIS và UNIS Hanoi.

 

Khóa học được thiết kế giúp học sinh có chuẩn bị tốt nhất cho kì thi năm học tới. Học sinh có cơ hội ôn tập toàn bộ chương trình, bộ đề và kĩ năng thi cho đề IGCSE Maths (0580) trong tương lai với gia sư có kinh nghiệm ôn thi nhiều năm chuyên với ban khảo thí của Cambridge.

 

Mỗi khóa học sẽ được chia thành 20 - 25 buổi học.

 

Cambridge International Examination, KS3 Maths courses

 

Starting date: 16/ July/ 2019

 

Course length: 20 – 25 lessons

 

Teacher: Ms Hong, 8 years of teaching Cambridge KS3, IGCSE, A level and IB curriculum at BIS and UNIS Hanoi

 

These courses are designed to prepare the students for their new school year. Students will have the chance to revise key aspects of the entire Maths (0580) syllabus, practice exam questions and improve their exam technique in separate classes for Cambridge International Examination - CIE exam board, taught by experienced professional tutors.