Chương trình Cambridge IGCSE cung cấp giáo trình học đa dạng phù hợp với nhiều khả năng của người học – đến từ nước nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.

Với người học, IGCSE giúp cải thiện kết quả với việc phát triển kĩ năng trong việc tư duy sáng tạo, tư duy và giải quyết vấn đề. Đây là một bàn đạp vững chắc cho việc học nâng cao sau này.

 

Với hơn 70 môn học, gồm 30 ngôn ngữ và các trường có thể tổ hợp các môn để dạy cho học sinh. Cambridge IGCSE giúp người học phát triển kiến thức, hiểu biết và kĩ năng trong:

 

  • Nội dung môn học
  • Áp dụng kiến thức vào tình huống mới và lạ
  • Vận dụng sự hiểu biết
  • Linh hoạt và có trách nhiệm với sự thay đổi
  • Làm việc và giao tiếp bằng tiếng Anh
  • Kết quả có sức ảnh hưởng
  • Nhận thức được về yếu tố văn hóa

 

Chương trình toán IGCSE (0580)

 

Là môn học trọng tâm cho mọi người học, môn toán của Cambridge IGCSE khuyến khích phát triển kiến thức toán như một kĩ năng tâm điểm và cơ bản cho việc học nâng cao. Giáo trình này mục đích giúp người học tự tin bằng việc giúp họ chuyên sâu và thành thạo với khái niệm toán học, phương pháp và kĩ năng cũng như cảm xúc với số học, mô hình và mối quan hệ. Giáo trình này cũng đặt nhấn mạnh vào kĩ năng  giải quyết vấn đề, trình bày và giải thích kết quả. Người học cũng nâng cao kiến thức để kết hợp việc giao tiếp và lý do áp dụng toán học.

 

Chương trình môn toán sẽ trải rộng trên 5 mảng chính:

 

1) Toán ứng dụng và Phương pháp giải

2) Số học

3) Đại số

4) Hình học và đo lường

5) Thống kê

 

Chương trình môn khoa học (0654)

 

Mục đích giúp thí sinh cơ hội được học sinh học, hóa học và vật lý với giáo trình được viết khoa học và đầy tính cô đọng.

 

Nó giúp người học:

. Hiểu môn khoa học được học và thực hành như thế nào để nhận thức được các kết quả nghiên cứu khoa học những thứ sẽ có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến cá nhân con người, cộng đồng và môi trường.

. Hiểu hơn về thế giới công nghệ mình đang sống và nắm bắt niềm yêu thích bộ môn và sự phát triển của khoa học.

 

Môn vật lý sẽ học những mảng chính: Sóng, ánh sáng, điện từ, âm thanh, vật chất và nhiệt học, nhiệt học, phóng xạ, chuyển động, lực, năng lượng, công và công suất.

 

Môn hóa học: The particulate Nature of Matter, Experimental Techniques, Atoms, Elements and Compounds, Acids, Bases and Salts, Metals, Air and Water, Carbonates, Stoichiometry, Electricity and Chemistry, The Periodic Table

 

Môn sinh học: Characteristics of Living Organisms, Cells, Enzymes, Nutrition, Transportation, Respiration, Coordination and Response