MasterIB - Maths

MasterIB - Maths

Liên hệ

CÁC LỚP TOÁN CHƯƠNG TRÌNH IB

Giáo viên: Cô Hồng, 8 năm giảng dạy chương trình Cambridge KS3, IGCSE, A level và IB DP tại BIS và UNIS Hanoi.

ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM SỐ BẠN MONG ĐỢI
Ôn tập toàn bộ chương trình
Luyện tập đề thi cũ và cải thiện kĩ năng làm bài thi
Gia sư có kinh nghiệm luyện thi nhiều năm chuyên cho từng ban khảo thí

LƯU Ý
Với mỗi chủ điểm, học sinh sẽ nhận được tờ hướng dẫn ôn tập, bảng tổng hợp kiến thức và bộ đề thi cũ phù hợp với yêu cầu của bản thân.

Danh sách lớp:

  1. IB Maths higher level: https://drive.google.com/open?id=17d69ZuiHiPsRUfSJHLcMhCFdMBWTsasl
  2. IB Maths standard level: https://drive.google.com/open?id=17d69ZuiHiPsRUfSJHLcMhCFdMBWTsasl
  3. IB Maths Studies level: https://drive.google.com/open?id=15Oto2ikZPHzzBVcUjSOl2JWw9zzVYDGm

IB MATHS COURSES

Starting date: 16/ July/2018

Teacher: Ms Hong, 8 years of teaching Cambridge KS3, IGCSE, Alevel and IB curriculum at BIS and UNIS Hanoi

ACHIEVE THE GRADES YOU DESIRE
Revise your entire syllabus
Practice past questions and improve your exam techniques
Exam boards specific classes led by experienced and professional tutors

NOTE 
For each of the modules below, there are revision notes, summary sheets, questions from past papers separated by topic and other worksheets.

COURSES:

  1. IB Maths higher level: https://drive.google.com/open?id=17d69ZuiHiPsRUfSJHLcMhCFdMBWTsasl
  2. IB Maths standard level: https://drive.google.com/open?id=17d69ZuiHiPsRUfSJHLcMhCFdMBWTsasl
  3. IB Maths Studies level: https://drive.google.com/open?id=15Oto2ikZPHzzBVcUjSOl2JWw9zzVYDGm

 

Tài liệu chia sẻ

1. Quadratic graph exercise: download

2. Algebra 1: download

3. Quadratic inequalities: download

4. Quadratic inequalities theory: download