MasterA Education (MAE) hội tụ các giáo viên quốc tế và Viêt Nam có kinh nghiệm giảng dạy và ôn thi nhiều năm tại Anh, Mỹ cũng như các nước nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2.và hiện đang công tác sư phạm tại các trường Quốc tế.