MasterA Education (MAE) hội tụ các cựu giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy và ôn thi nhiều năm các chương trình IGCSE, A-level và IB từ các trường Quốc tế như UNIS, BIS, BVIS, SIS, ISV, ISPH Hanoi...