Chương trình IB DP được thiết kế với yêu cầu cho những người học DP. Nó gồm chương trình DP cơ bản và 6 nhóm môn học. Được cầu thành từ 3 mảng lớn cơ bản, chương trình DP cơ bản mục đích mở rộng kinh nghiệm học tập và thử thách để áp dụng kiến thức và kĩ năng của người học.

 

Ba mảng cơ bản gồm:

 

  • Theory of knowledge: là nơi mà học sinh sẽ tự suy ngẫm lại bản chất tự nhiên của kiến thức hiểu mình biết nó như thế nào.
  • The extended essay, là bài viết độc lập, tự đinh hướng nghiên cứu và dài khoảng 4000 từ.
  • Creativity, activity, service là nơi học sinh hoàn thành một dự án liên quan đến cả 3 yếu tố trên.

 

6 nhóm môn cơ bản gồm:

Sẽ có sự khác biệt giữa từng nhóm môn học trong mỗi khóa học.

 

Lựa chon môn học khóa DP

 

Học sinh sẽ lực chọn môn học trong 6 nhóm môn học trên: studies in language and literature; language acquisition; individuals and societies; sciences; mathematics; and the arts.

Học sinh có thể đổi việc học môn an additional sciences, individuals and societies, or languages course, thay vì học môn arts.

Học sinh sẽ chọn môn học ở mức độ nâng cao và mức cơ bản. Nâng vào và cơ bản khác nhau trong phạm vi môn học nhưng đều được tính điểm trong cùng thang điểm với học sinh muốn được chính minh mình ở mức nâng cao của kiến thức, kĩ năng và sự hiểu biết.

Mỗi học sinh đăng kí học ít nhất 3 môn nâng cao (không nhiều hơn 4) ở mức độ nâng cao và các môn còn lại là mức cơ bản.

Mỗi môn cơ bản yêu cầu ít nhất 150 giờ dạy, môn nâng cao cần 240 giờ dạy.

 

Môn toán

Nó yêu cầu học sinh học ít nhất một khóa của môn toán trong chương trình, hoặc môn computer science là lựa chọn thay thế.

 

4 khóa học của môn toán:

 

  • mathematical studies standard level
  • mathematics SL
  • mathematics higher level
  • further mathematics higher level

 

4 khóa học được thiết kế phù hợp với nhu cầu, sở thích và khả năng của người học, và để đạt được yêu cầu đầu vào của các trường đại học và sự nghiệp

Các chủ đề sẽ học môn toán: Đại số, hàm số và phương trình, lượng giác, giải tích, vectors, xác suất và thống kê.