Chương trình dự bị Đại học quốc tế Cambridge – AS và A level - Toán (9709)

Chương trình toán quốc tế Cambridge A level được phát triển dựa trên nền tảng tập hợp những kĩ năng mang tính ứng dụng cao. Những kĩ năng đó gồm xử lý thông tin toán học cũng như khả năng nghĩ logic và độc lập, cân nhắc về tính chính xác, mô hình hóa các tình huống toán học, phân tích kết quả và suy ngẫm về những điều tìm được.

Người học có thể áp dụng những kĩ năng trên cho nhiều môn học và kĩ năng được trang bị tốt cho việc tiếp tục học đại học cũng như trực tiếp cho sự nghiệp.

Với AS level, giáo viên có thể lựa chọn một trong ba các để hoàn thành chương trình: Toán cơ bản, toán cơ bản và cơ học, hoặc toán cơ bản và xác suất – thống kê.

Với A level, giáo viên cũng có thể lựa chọn từ nhiều cách khác nhau để hoàn thành khóa học phụ thuộc vào lựa chọn tính ứng dụng của môn toán (Cơ học và/hoặc xác suất thống kê).

Chương trình dự bị đại học quốc tế môn vật lý AS và A level (9702)

Chương trình dự bị đại học môn vật lý AS – A level được xây dựng dựa trên những kĩ năng đã có từ bậc học IGCSE hoặc tương đương. Giáo trình gồm những mảng kiến thức lý thuyết chính là nền tảng cho bộ môn, một phần mang tính ứng dụng hiện tại của vật lý, và nhấn mạnh lên kĩ năng thực hành ở mức độ cao. Kĩ năng thực hành được tính là một phần trong bài thi.  

Tập trung vào sự thấu hiểu lý thuyết và tính ứng dụng của các ý tưởng vật lý trong thực tế cũng như sự thụ đắc kiến thức. Môn học khuyến khích suy nghĩ sáng tạo và kĩ năng giải quyết vấn đề những thứ sẽ theo người học lâu dài trong con đường sự nghiệp.

Chương trình AS và A level vật lý là lý tưởng cho người học yêu thích vật lý và nhiều môn học liên quan ở trường đại học hoặc lâu dài hơn trong sự nghiệp khoa học.

Những chủ đề sẽ học trong chương trình AS level vật lý: Physical quantities and units, Measurement techniques, Kinematics, Dynamics, Forces, density and pressure, Work, energy and power, Deformation of solids, Waves, Superposition, Electric fields, Current of electricity, D.C. circuits, Particle and nuclear physics.

Những chủ đề sẽ học trong chương trình A level vật lý: Motion in a circle, Gravitational fields, Ideal gases, Temperature, Thermal properties of materials, Oscillations, Communication, Capacitance, Electronics, Magnetic fields, Electromagnetic induction, Alternating currents, Quantum physics

All candidates study practical skills.